พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล

พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล

พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล รองประธานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง เข้าร่วมสัมมนา พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 65 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ...
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา14.00น.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่20 ครั้งที่5  โดยมีนายศดิศ ฟ้าบรรเจิด  เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา14.00น.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่20 ครั้งที่5 โดยมีนายศดิศ ฟ้าบรรเจิด เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา14.00น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่20 ครั้งที่5 โดยมีนายศดิศ...