เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2561

*** สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยการคลิ๊กที่ชื่อเอกสารที่ท่านต้องการดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

อำเภอแก่งคอย
1001 อบต.ดงตะงาว
1002 ทต.ดอนพุด

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
1101 อบต.หน้าพระลาน
1102 อบต.พุแค
1103 อบต.ผึ้งรวง
1104 อบต.ห้วยบง
1105 อบต.บ้านแก้ง

อำเภอบ้านหมอ
1201 อบต.ไผ่ขวาง
1202 อบต.เมืองขีดขิน
1203 ทต.ตลาดน้อย
1204 ทต.สร่างโศก
1205 อบต.โคกใหญ่
1206 ทต.หนองบัว
1207 ทต.ท่าลาน
1208 ทต.บางโขมด
1209 ทต.บ้านหมอ

1901 อบต.ท่าคล้อ
1902 อบต.สองคอน
1903 อบต.ชำผักแพว
1904 อบต.ห้วยแห้ง
1905 อบต.ท่าตูม
1907 อบต.ชะอม
1908 อบต.ตาลเดี่ยว
1909 อบต.เตาปูน
1910 อบต.หินซ้อน
1911 ทม.แก่งคอย
5008 ทม.ทับกวาง
5009 อบต.ท่ามะปราง

อำเภอวิหารแดง

2101 อบต.หนองสรวง
2102 อบต.วิหารแดง

อำเภอหนองแค

2201 อบต.หนองปลิง
2202 อบต.หนองปลาหมอ
2203 อบต.หนองไข่น้ำ
2204 อบต.กุ่มหัก
2205 อบต.ห้วยขมิ้น
2206 อบต.โคกแย้
2207 อบต.หนองแขม
2208 อบต.หนองนาก
2209 ทต.หินกอง
2210 อบต.ห้วยทราย
2211 อบต.หนองจิก
2212 อบต.บัวลอย

อำเภอหนองแซง

2001 อบต.โคกสะอาด
2002 อบต.ไก่เส่า
2003 อบต.หนองกบ
2004 อบต.หนองหัวโพ
2005 อบต.ม่วงหวาน

นอกจังหวัดสระบุรี

5020 ทต.สว่างวัฒนา

5021 อบต.หนองน้ำใส