วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา14.00น.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่20 ครั้งที่5 โดยมีนายศดิศ ฟ้าบรรเจิด เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา14.00น.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่20 ครั้งที่5
โดยมีนายศดิศ ฟ้าบรรเจิดเป็นประธานในการประชุม

Skills

Posted on

13/06/2022