วันที่ 25 พ.ย.2564 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่19

วันที่ 25 พ.ย.2564 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่19ครั้งที่12/2564
เวลา 16.00น.โดยมี ว่าที่ ร.ต.จารุวิทย์ สาระเดโช เป็นประธานในการประชุม

Skills

Posted on

28/11/2021