วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 พิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

พิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี

โดยมี ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

เป็นประธานในพิธีเปิด

Skills

Posted on

25/07/2020