พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล รองประธานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง เข้าร่วมสัมมนา พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 65 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา