พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้ารับรางวัล

วันที่ 30 ก.ค.63 พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้ารับรางวัล นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

สาขานักปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ

การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

    

Skills

Posted on

30/07/2020